09:00 – 19:00

Δευτέρα - Παρασκευή

Ηράκλειο Κρήτης,

Ανδρόγεω 7, ΤΚ 71202

2810 225011

09:00 – 19:00

Δευτέρα - Παρασκευή

Ηράκλειο Κρήτης,

Ανδρόγεω 7, ΤΚ 71202

2810 225011

Υπηρεσίες

Ελληνικό Χρηματιστήριο – Παράγωγα

Συναλλαγές στο Ελληνικό χρηματιστήριο και στην Ελληνική αγορά Παραγώγων.

Διεθνείς αγορές

Συναλλαγές στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου και στα προιόντα παραγώγων αυτών.

Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια

Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία αποτελούν την μετοχική αντανάκλαση, προϊόντων, δεικτών, νομισμάτων ορυκτών εμπορευμάτων κ.α, ή καλάθι αυτών.

Ομόλογα

Διαπραγμάτευση στις μεγαλύτερες αγορές ομολόγων του κόσμου, τόσο σε εταιρικά ομόλογα όσο και σε κρατικά ομόλογα.

Αμοιβαία Κεφάλαια

Άμεση πρόσβαση στους μεγαλύτερους επενδυτικούς οίκους διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων.

Συνάλλαγμα – Εμπορεύματα

Πρόσβαση σε τομείς όπως η Ενέργεια, Αγροτικά προϊόντα, Πολύτιμα μέταλλα, Συνάλλαγμα, των οποίων τα συμβόλαια παραγώγων, διαπραγματεύονται στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου.
Top