Χωρικός Χωρίς σχόλια

ΔΤΡ (τραπεζικόςδείκτης) 18-2-2019

  1. Συσσώρευση πάνω από την ζώνη 400-410, περιοχή που υπήρχαν αρκετές αντιστάσεις..
  2. Ανοδική διάσπαση της παραπάνω ζώνης.
  3. Ανοδική διάσπαση κινητού 30αρη.
  4. Ανοδική διάσπαση κινητού 50αρη.

Επόμενος στόχος στο παρακάτω γράφημα..

Χωρικός Χωρίς σχόλια

ΓΔ intraday 30min 14-2-2019

Καλό σενάριο έως τις 653 μονάδες και μετά πάλι ανοδικά ..

Χωρικός Χωρίς σχόλια

ΟΤΕ : πιθανότητες ολοκλήρωσης του διορθωτικού κύματος. 14-2-2019

Όπως μπορούμε να δούμε στο παρακάτω διάγραμμα, η μετοχή του ΟΤΕ μετά την ολοκλήρωση του πρώτου ανοδικού κύματος 9,50-11,15, δημιουργεί νέα ζώνη συσσώρευσης ανάμεσα στο 10,40-10,50.

Η περιοχή αυτή αποτελεί την «υποχρέωση» διόρθωσης της μετοχής και αν υπάρχουν πραγματικές προϋποθέσεις για αντιστροφή της μετοχής, θα το δούμε εντός των επόμενων 2-3 ημερών..

Επίσης το σταύρωμα του κινητού 200αρη από τον κινητό 30αρη, αποτελεί άλλη μια ένδειξη πιθανής μεσοπρόθεσμης αντιστροφής της μετοχής.

Αυτό που μένει να δούμε ακόμη, είναι την σταθεροποίηση της μετοχής πάνω από τα επίπεδα του 10,55, σημείο από το οποίο διέρχεται και ο κινητός 200αρης της μετοχής.

Οι ταλαντωτές ορμής της μετοχής, όπως μπορούμε να δούμε στο πάνω μέρος του γραφήματος, είτε έχουν εισέλθει, είτε εισέρχονται εντός των υπερπουλημένων περιοχών, προετοιμάζοντας το έδαφος της αντιστροφής.

 

Χωρικός Χωρίς σχόλια

Ημέρα κρίσης για τον ΓΔ… 25-1-2019

Η σφήνα έχει ολοκληρωθεί.

Ο ΓΔ πρέπει να πάρει τάση.

Πιθανό γύρισμα κάτω από τις 625 μονάδες, δεν θα είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο..

Ο στόχος των 650 μονάδων παραμένει..

 

Χωρικός Χωρίς σχόλια

ΓΔ ημερήσιο σχόλιο 23-1-2019

Στο παρακάτω γράφημα μπορούμε να δούμε τα βασικά σημεία αντίστασης του ΓΔ, τα οποία αν διασπαστούν ανοδικά, θα σηματοδοτήσουν την πιθανή αλλαγή τάσης στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Η ανοδική διάσπαση των 638 μονάδων, που στην ουσία θα ενεργοποιήσουν τους βραχυπρόθεσμους αγοραστές και traders, είναι ο στόχος της σημερινής συνεδρίασης..

Μερικές μονάδες παραπάνω, θα συναντήσουμε και τον κινητό 50άρη, τον οποίο έχουμε να τον προσεγγίσουμε από την πτωτική σου διάσπαση, τον Μάιο του 2018.

Οι δύο παραπάνω προϋποθέσεις, αν φυσικά υλοποιηθούν, θα δώσουν τις πρώτες αχτίδες φωτός για την κίνηση προς τις 700 μονάδες..

Καλημέρα σε όλους με υγεία..