Χωρικός Χωρίς σχόλια

ΓΔ (Adam and Eve) … 24-5-2018

Στο παρακάτω γράφημα του ΓΔ, μπορούμε να δούμε ένα σχηματισμό διπλού πυθμένα ο οποίος ονομάζεται Αδάμ και Εύα..

Πρόκειται για ένα σχηματισμό διπλού πυθμένα, του οποίου ο αριστερός πυθμένας έχει στενό και μυτερό κάτω άκρο, κυρίως ένα κάτω σώμα μιας ή δύο ημερών, σε αντίθεση με τον δεξιό πυθμένα, ο οποίος είναι περισσότερο  καμπυλωτός και με ευρύτερη επέκταση..

Ο σχηματισμός αυτός ενεργοποιείται με την διάσπαση της γραμμής λαιμού στις 865 μονάδες, ενώ απενεργοποιείται με την πτωτική διάσπαση του Αδάμ στις 767 μονάδες…

Η δημιουργία των δύο πυθμένων και η χρονική τους απόσταση προσεγγίζεται ανάμεσα σε 2-6 εβδομάδες, ενώ χρονικό διάστημα πάνω από 8 εβδομάδες χειροτερεύει την εξέλιξη του σχηματισμού..

Είναι από τους σπάνιους σχηματισμούς γιαυτό το λόγο γράφτηκε και το σχόλιο αυτό..