Χωρικός Χωρίς σχόλια

ΑΛΦΑ : η ώρα της αλήθειας έφτασε.. 14-5-2019

Η ώρα της αλήθειας έχει φτάσει για τη μετοχή της ΑΛΦΑ.

Η περιοχή των 1,18-1,20 € θα πρέπει να αποτελέσει σημαντικό σημείο στήριξης, όπως μπορούμε να δούμε στο παρακάτω γράφημα

διαφορετικά θα ξαναμπεί σε σοβαρές περιπέτειες η μετοχή..

Stop long στο πρώτο ή στο δεύτερο κλείσιμο κάτω από εκεί..