Χωρικός Χωρίς σχόλια

ΜΠΕΛΑ 22-8-2018

Σημαντικό επίπεδο στήριξης η περιοχή των 12.,60 ευρώ.

Stop loss, στο δεύτερο κλείσιμο κάτω από τo 12,60.

Νέο αγοραστικό σήμα, στην ανοδική διάσπαση του 13,10.

 

 

Χωρικός Χωρίς σχόλια

ΜΠΕΛΑ 26-6-2018

Κάτι αντίστοιχο με το χτεσινό γράφημα του ΜΥΤΙΛ και το γράφημα της ΜΠΕΛΑ το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία σχηματισμού διπλού πυθμένα.

Πρώτος στόχος η περιοχή των 14,5€ .

Οι ταλαντωτές επίσης σε υπερπουλημένες ζώνες.

Stop long στην πτωτική διάσπαση των 13 ευρώ..