Χωρικός Χωρίς σχόλια

Ποδήλατο και βουνά της Κρήτης…