Χωρικός Χωρίς σχόλια

ΕΥΡΩΒ 10-7-2018

Το κανάλι είναι καθαρό, οι συνθήκες έχουν ωριμάσει, ίσως δούμε ξανά κίνηση προς το πάνω εύρος του καναλιού.

Stop long είτε στην πτωτική έξοδο από το κανάλι, είτε λίγο κάτω από τον κινητό 200άρη κάτω από το 0,81..

Αν συνδυαστεί και με κίνηση του ΓΔ πάνω από τις 757 μονάδες….