Χωρικός Χωρίς σχόλια

ΕΤΕ : ταλάντωση μέσα στη ζώνη.. 9-7-2019

Στο παρακάτω γράφημα μπορούμε να δούμε τη ζώνη που κινείται η μετοχή της ΕΤΕ

Κοντινό σημείο στήριξης το 2,19.

Πιθανή πτωτική διάσπαση του σημείου αυτού, μας οδηγεί στην περιοχή του 1,95 ή 1,84, αλλά για την ώρα δεν μας απασχολούν αυτά τα νούμερα..

Χωρικός Χωρίς σχόλια

ΕΤΕ : σκέψεις… 25-6-2019

Υποχρεωτική και επιβεβλημένη η ανοδική υπέρβαση των 2.36 ευρώ και η παραμονή της πάνω από εκεί, καθώς θα δώσει νέα πνοή στην μετοχή.

Μεσοπρόθεσμος στόχος, τόσο η ανοδική διάσπαση της προηγούμενης κορυφής στα 2,50 ευρώ, όσο και η τιμή της τελευταίας ανακεφαλαιοποίησης στα 3,00 ευρώ..

Η υποχώρηση της μετοχής κάτω από το 2,20 θα φέρει και τις πρώτες ρευστοποιήσεις..