Χωρικός Χωρίς σχόλια

ΦΡΛΚ : τιμές στόχοι για βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα… 4-7-2019

Στα παρακάτω γραφήματα, μπορούμε να δούμε τις τιμές στόχους της μετοχής του Φουρλή, τόσο σε βραχυπρόθεσμο, όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα..

Η ανοδική διάσπαση του τριγώνου έγινε χτες και σήμερα δοκιμάζουμε να σπάσουμε τα προηγούμενα υψηλά των 5,66 ευρώ..