Χωρικός Χωρίς σχόλια

ΓΔ intraday.. 16-4-2019 (μέρος δεύτερο)

Τελικά τα συστήματα λειτουργούν και οι αγοραστές έπιασαν ξανά δουλειά..

Στο παραπάνω γράφημα βλέπουμε την συνέχεια του πρωινού intraday στο οποίο τόσο το κάτω εύρος του RSI όσο και η γραμμής ανάβασης δείχνουν ανθεκτικότητα..

Αναμένουμε με αγωνία το κλείσιμο..

Χωρικός Χωρίς σχόλια

ΓΔ intraday.. 16-4-2019

Γραμμή τάσης προσεγγίστηκε..

RSI χτύπησε στο κάτω εύρος του καναλιού..

Για να δούμε !!!

Λειτουργούν τα συστήματα..

Χωρικός Χωρίς σχόλια

ΓΔ -εντός της συνεδρίασης- 26-3-2019

Και τώρα τι;

Θα περιμένουμε απάντηση εντός των επόμενων 2 ημερών ..