Χωρικός Χωρίς σχόλια

ΜΠΕΛΑ 22-8-2018

Σημαντικό επίπεδο στήριξης η περιοχή των 12.,60 ευρώ.

Stop loss, στο δεύτερο κλείσιμο κάτω από τo 12,60.

Νέο αγοραστικό σήμα, στην ανοδική διάσπαση του 13,10.