Χωρικός Χωρίς σχόλια

ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΜΥΤΙΛ, ΛΑΜΔΑ .. Βρείτε τις ομοιότητες.. 18-3-2019

Στα παρακάτω γραφήματα, να βρεθούν οι ομοιότητες…

Χωρικός Χωρίς σχόλια

ΜΥΤΙΛ : ενεργοποίηση σχηματισμού αντιστροφής (ανάποδο κεφάλι με ώμους) 26-9-2018

Ενεργοποίηση του σχηματισμού σε περίπτωση διαδοχικών κλεισιμάτων πάνω από το 8,85..

Stop long : 8,35 ή 8,25..

Χωρικός Χωρίς σχόλια

ΜΥΤΙΛ 3-7-2018

Αρνητική απόκλιση για τον ΜΥΤΙΛ από τον βραχυπρόθεσμο RSI, όπως μπορούμε να δούμε στο παραπάνω γράφημα, προϊδεάζοντας του αγοραστές για πιθανή κίνηση έως την περιοχή του χάσματος, περίπου στα 9,2 ευρώ.

Stop long στην πτωτική διάσπαση του 8,45…

Χωρικός Χωρίς σχόλια

ΜΥΤΙΛ… 25-6-2018

Η μετοχή έχει βρεθεί πλέον σε υπερπουλημένες ζώνες, μετά τις εξαγγελίες για αύξηση των δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο.

Στο παρακάτω γράφημα βλέπουμε την πιθανή δημιουργία διπλού πυθμένα στην περιοχή των 8,50 ευρώ.

Επίσης στο πάνω μέρος του γραφήματος μπορούμε να δούμε τις υπερπουλημένες ζώνες που έχουν βυθιστεί οι ταλαντωτές τις μετοχής..

Πιθανότερο σενάριο και εφόσον η αγορά δεν υποστεί συνολική περαιτέρω βύθιση, να δούμε προσπάθεια της μετοχής για αντίδραση προς τα 9,20 ευρώ, όπου και συναντάμε τον κινητό 200άρη.

Stop long η πτωτική διάσπαση του 8,49 και νέα επίπεδα στήριξης 8,00-8,10€..