Χωρικός Χωρίς σχόλια

ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΜΥΤΙΛ, ΛΑΜΔΑ .. Βρείτε τις ομοιότητες.. 18-3-2019

Στα παρακάτω γραφήματα, να βρεθούν οι ομοιότητες…

Χωρικός Χωρίς σχόλια

ΟΠΑΠ -πιθανή ανοδική διάσπαση βασικής γραμμής τάσης- 6-6-2018

Προσπάθεια ανοδικής διάσπασης για την μετοχή του ΟΠΑΠ, η οποία θα δοκιμάσει να διασπάσει ανοδικά τη βασική πτωτική γραμμή τάσης.

Οι ταλαντωτές ορμής σε ανοδική κλίση πλέον και σε επίπεδα τα οποία έχουν περαιτέρω περιθώρια ανόδου..