Χωρικός Χωρίς σχόλια

ΟΠΑΠ : και τώρα τι; 2-7-2019

Στο παρακάτω γράφημα μπορούμε να δούμε την πορεία του ΟΠΑΠ σε εβδομαδιαίο γράφημα

Μεγάλο αγοραστικό σήμα θα δοθεί στην ανοδική διάσπαση των 10,15 ευρώ.

Υπομονή και τα καλά είναι μπροστά…

Καλό μεσημέρι…

Χωρικός Χωρίς σχόλια

ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΜΥΤΙΛ, ΛΑΜΔΑ .. Βρείτε τις ομοιότητες.. 18-3-2019

Στα παρακάτω γραφήματα, να βρεθούν οι ομοιότητες…

Χωρικός Χωρίς σχόλια

ΟΠΑΠ -πιθανή ανοδική διάσπαση βασικής γραμμής τάσης- 6-6-2018

Προσπάθεια ανοδικής διάσπασης για την μετοχή του ΟΠΑΠ, η οποία θα δοκιμάσει να διασπάσει ανοδικά τη βασική πτωτική γραμμή τάσης.

Οι ταλαντωτές ορμής σε ανοδική κλίση πλέον και σε επίπεδα τα οποία έχουν περαιτέρω περιθώρια ανόδου..